Ziekmelden

Als een leerling ziek is, moeten ouders naar school bellen.
Dit kan vanaf 07.45 uur via telefoonnummer: 045-5311962.
Ouders kunnen ook per mail afmelden via: receptie-brandenberg@bcpl.nl

Als een leerling het eerste uur niet op school kan zijn (door bijvoorbeeld een bezoek aan een huisarts) moeten ouders naar school bellen of de leerling een briefje meegeven. Dit briefje moet de leerling afgeven bij de leerlingenbalie. Als de leerling in de loop van de dag weg moet (bijvoorbeeld voor een bezoek aan de orthodontist) dienen ouders naar school te bellen of de leerling een briefje mee te geven. Dit briefje moet de leerling afgeven bij de leerlingenbalie. 

Een leerling die ziek naar huis wil, moet zich afmelden bij de leerlingenbalie. Er wordt naar huis gebeld om te kijken of er iemand thuis is. Als ouders niet bereikbaar zijn, volgt overleg met de coördinator van dienst over toestemming.