Tevredenheidsonderzoek ouders eerstejaars leerlingen

Geachte ouders / verzorgers van de eerstejaars leerlingen,

Als locatie Herle vinden wij een goed contact met ouders heel belangrijk.

Natuurlijk willen wij graag uw mening horen als het gaat om verbetering en professionalisering van onze locatie.

U kunt uw mening over belangrijke zaken op school geven via een digitaal tevredenheidonderzoek, zodat wij onze kwaliteit indien nodig kunnen verbeteren.

U ontvangt binnenkort een mail met daarin een link en inloggegevens om het onderzoek in te vullen.

Het onderzoek is anoniem. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 – 15 minuten.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Direct naar