Sponsoring is onder bepaalde voorwaarden binnen school toegestaan.

Het bestuur en de medezeggenschapsraad beoordeelt of een eventuele sponsor voldoet aan de voorwaarden.

Ouders kunnen contact opnemen met de directie als ze niet akkoord gaan met de tegenprestatie bij sponsoring, of bij andere vragen.

Direct naar