Er zal meer gecontroleerd worden rondom school betreffende het brengen en ophalen van leerlingen met eigen vervoer. De leerlingen krijgen hierover onderstaande brief mee naar huis:

Doordat de leerlingen van het Beroepscollege Parkstad Limburg door ouders / verzorgers of vervoerders worden opgehaald en gebracht worden naar de school, komt het regelmatig voor dat er onveilige situaties ontstaan. Deze onveilige situaties willen wij graag voorkomen.

Rondom de school zijn diverse verkeersmaatregelen o.a. in de vorm van een stopverbod en parkeerverbod van kracht. Bureau Handhaving van de gemeente Heerlen zet buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in welke met enige regelmaat controleren of de verkeersregels rondom de school nageleefd worden. De BOA’s van Bureau Handhaven kunnen wanneer een overtreding wordt waargenomen proces-verbaal opmaken.

Bij deze wil ik u informeren dat ophalen van leerlingen toegestaan is in de aangewezen parkeervakken op de Sittarderweg.

Parkeren in parkeervakken bestemd voor vergunninghouders is niet toegestaan zonder een geldige vergunning, u mag echter wel stoppen in een dergelijk parkeervak om direct een persoon in of uit te laten stappen, of het laden / lossen van goederen. Parkeren of stilstaan op het trottoirs is niet toegestaan. Parkeren of stilstaan op de rijbaan is toegestaan mits dit geen gevaar of hinder voor het overige verkeer oplevert of kan opleveren. Parkeren voor een inrit is niet toegestaan. Parkeren of stilstaan langs een gele doorbroken lijn is niet toegestaan. Parkeren of stilstaan op de CBS-weg is niet toegestaan. In deze straat is een stopverbod van kracht.

 

 

Brengen en ophalen van leerlingen rondom PPL
Direct naar