Op 1 oktober is de toegang tot het ouderportaal SOMtoday voor alle ouders waarvan wij een mailadres hebben ontvangen een feit. Vanaf die datum hebben ouders inzage in o.a. resultaten, huiswerk, absentie van hun zoon of dochter.

U ontvangt op genoemde datum een mailtje van SOMtoday waarin beschreven wordt hoe u in kunt loggen. Uitgebreidere informatie vind u in een korte handleiding op onze site. Zie ouders handleiding ouderportaal.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter óf via het algemene mailadres of telefoonnummer, met de personen op de locatie.

Is uw mailadres nog niet bekend op school en wilt u toch toegang krijgen tot het ouderportaal, geeft u dit dan even door.

Wij wensen u succes toe bij het gebruik van SOMtoday

Direct naar