Examens in vakken op hoger niveau

In het kader van passend onderwijs / gepersonaliseerd onderwijs / talentontwikkeling biedt het BcPL locatie Brandenberg maatwerk en flexibiliteit, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Eén aspect daarvan is de mogelijkheid om examens op een hoger niveau af te leggen. In de onderbouw kunnen leerlingen al één of meerdere vakken op een hoger niveau volgen. In de bovenbouw biedt locatie Brandenberg de mogelijkheid om één of meer vakken op een hoger niveau af te sluiten (basis op kader- of TL-niveau, kader op TL-niveau). Het eindcijfer van het overeenkomstige vak wordt (zonder omrekening) betrokken bij de vaststelling van de uitslag.
De leerling haalt het diploma van de leerweg die hij/zij volgt, maar kan met de cijferlijst aantonen dat één of meerdere vakken op hoger niveau zijn afgesloten.

Waarom een examen op hoger niveau?

 • Locatie Brandenberg wil dat leerlingen het beste uit zichzelf halen.
 • Zelfvertrouwen / gevoel van eigenwaarde van de leerling wordt vergroot. Leerling is trots dat hij iets extra’s heeft gepresteerd.
 • Leerlingen blijven gemotiveerd, gaan zich minder snel vervelen.
 • Leerlingen met grote interesse in het vak, kunnen zich hierin verder verdiepen.
 • Leerlingen die goed zijn in het vak (bijvoorbeeld omdat ze native speaker zijn), worden meer uitgedaagd.
 • Leerlingen die afstromen, kunnen toch nog een zo hoog mogelijk niveau voor één of meerdere vakken halen.
 • Wanneer leerlingen één of meerdere vakken op een hoger niveau afsluiten, kan dit meer mogelijkheden / kansen bieden in het vervolgonderwijs. Het kan bijvoorbeeld leiden tot vrijstellingen of instroom op een hoger niveau.

Belangrijk om te weten voor ouders en leerlingen:

 • Indien een leerling mogelijk in aanmerking komt om een vak op hoger niveau te volgen, overlegt de vakdocent dit met de mentor, leerling en ouders. De vakdocent beslist uiteindelijk of de leerling in de gelegenheid wordt gesteld om dat vak op een hoger niveau af te sluiten.
 • Leerling, ouders en vakdocent tekenen een verklaring dat zij akkoord gaan met examinering op hoger niveau voor één of meerdere vakken. Vakdocent is hier verantwoordelijk voor.
 • In de basisberoepsgerichte leerweg kan het beroepsgerichte programma worden vervangen door het overeenkomstige programma uit de kaderberoepsgerichte leerweg. Het beroepsgerichte programma in de kader- en basisberoepsgerichte leerweg kan niet voor iedere sector worden vervangen door dat uit de gemengde leerweg.
 • Een basis-leerling kan ook vakken op TL-niveau doen.
 • Eerder behaalde cijfers uit de bovenbouw worden ook omgerekend naar het hogere niveau.
 • Examen afleggen op een hoger niveau is een definitieve keuze. Als een leerling voor een bepaald vak eenmaal de examens op een hoger niveau heeft gemaakt, is het niet meer mogelijk om de cijfers terug te rekenen naar een lager niveau. Ook kan er geen herkansing gedaan worden op een lager niveau.
 • Het eindcijfer van het vak op hoger niveau wordt (zonder omrekening) betrokken bij de vaststelling van de uitslag.
 • Een eventuele herkansing vindt altijd plaats op hetzelfde niveau als waarop het examen in een vak is afgelegd.
 • Het niveau waarop in een vak examen wordt afgelegd staat vast op het moment waarop de school het schoolexamencijfer verstrekt aan DUO.
 • Als een vak is afgelegd op een hoger niveau, blijkt dit uit de vermelding op de cijferlijst.
 • Leerlingen die op een hoger niveau werken moeten kunnen beschikken over de lesstof op dat hogere niveau (handboeken, werkboeken e.d.). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de vakdocent.
Direct naar