Vanaf augustus 2012 is het Beroepscollege Parkstad Limburg een feit. Het betreft locatie Holz in Kerkrade, locatie Brandenberg in Landgraaf en de locaties Herle, de Thermen en de de Katholieke en Openbare Scholen voor Praktijkonderwijs (PPL) in Heerlen.

Uniek is dat het niet gaat om een klassieke scholenfusie. Deze locaties werken, voorlopig elk op een eigen manier en in een verschillend tempo, aan een nieuw didactisch en pedagogisch klimaat met 8 ankerpunten en 4 uitgangspunten in denken en handelen. Ze werken intensief samen, wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar.

Direct naar