Protocol schorsing en verwijdering
Verzuimkaart BcPL Brandenberg VSV
Procedure schorsing en verwijdering van leerlingen
Brandenberg leerlingstatuut
Antipestprotocol

Schoolregels

Alle plichten, maar ook alle rechten van leerlingen staan vermeld in het leerlingenstatuut.

In de bijlage ziet men het uitgewerkte leerlingenstatuut Brandenberg, de SVOPL regeling betreffende schorsing en verwijdering en de verzuimkaart van Brandenberg.

Regels pauzetoezicht
Regels en gedragdverwachtingen
Brief rookbeleid Brandenberg per 1-1-2014

Gezonde school (kantine)

Brandenberg wil een omgeving zijn waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/studenten.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Op onze school leren de leerlingen/studenten over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan.

 

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes.

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.
De kantine stimuleert water drinken.

In en bij onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden dit aan in de vorm van flesjes bronwater en flesjes infused water (water met fruit en/of kruiden).

Schoolregels

Alle plichten, maar ook alle rechten van leerlingen staan vermeld in het leerlingenstatuut.

In de bijlage ziet men het uitgewerkte leerlingenstatuut Brandenberg, de SVOPL regeling betreffende schorsing en verwijdering en de verzuimkaart van Brandenberg.

Protocol schorsing en verwijdering
Verzuimkaart BcPL Brandenberg VSV
Procedure schorsing en verwijdering van leerlingen
Brandenberg leerlingstatuut
Antipestprotocol