Programma Toetsing Onderbouw
Leerjaar 1

Periode 1:

Periode 2:

Periode 3: 

 

 

Leerjaar 2

Periode 1:

Periode 2:

Periode 3:

 

Programma Toetsing Onderbouw (PTO)

Om een samenhang tussen de onder- en bovenbouw te borgen (doorlopende leerlijn), gaan gaan we in de onderbouw(leerjaar 1 en 2) werken volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO) en werken we reeds in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) volgens een programma van toetsing afsluiting (PTA). In zowel het PTO als PTA staat beschreven hoeveel toetsen, welke toetsen, wanneer worden afgenomen, met welke weging. Dit laatste is belangrijk voor uiteindelijk het overgangscijfer/eindcijfer.

Programma Toetsing Onderbouw (PTO)

Om een samenhang tussen de onder- en bovenbouw te borgen (doorlopende leerlijn), gaan gaan we in de onderbouw(leerjaar 1 en 2) werken volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO) en werken we reeds in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) volgens een programma van toetsing afsluiting (PTA). In zowel het PTO als PTA staat beschreven hoeveel toetsen, welke toetsen, wanneer worden afgenomen, met welke weging. Dit laatste is belangrijk voor uiteindelijk het overgangscijfer/eindcijfer.