Zorg & Welzijn

Ben jij een leerling die graag met mensen werkt? Heb jij een invoelend vermogen en kun je goed met mensen omgaan? Ben je creatief? Of ben je een leerling die graag in de praktijk werkt, zowel binnen als buiten de school midden in de maatschappij. Dan is dit profiel iets voor jou!

Werken met mensen

“Ik wil met mensen werken”

Dit is vaak de motivatie die je hoort van leerlingen die kiezen voor de sector Zorg en Welzijn.

Leerlingen die kiezen voor deze sector staan graag voor een ander klaar, hebben een invoelend vermogen en kunnen goed met mensen omgaan. Daarnaast zijn deze leerlingen creatief, actief en hebben een goede lichamelijk conditie

Beroepskrachten in de sector Zorg en Welzijn verlenen heel rechtstreeks zorg en diensten aan mensen die deze nodig hebben. Dit kunnen mensen zijn van alle leeftijden, van baby tot oudere; gezonde of zieke mensen, al dan niet met een lichamelijke of geestelijke beperking (handicap).

Wat kun je met een diploma in de sector Zorg en Welzijn?

De afdeling Zorg en Welzijn geeft een goede voorbereiding op tal van beroepen in de volgende sectoren:

 • De zorgsector:
  Verzorging kan gegeven worden in instellingen maar tegenwoordig ook steeds meer in de thuiszorg. Helpende, verzorgende en verpleegkundige zijn beroepen waar door de vergrijzing in de toekomst veel mogelijkheden liggen.
 • De welzijnssector:
  Hierbij kun je o.a. denken aan de kinderopvang, onderwijs, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en sociale dienstverlening.
  Beroepen als activiteitenbegeleider, woonbegeleider, sociaal cultureel werker en onderwijsassistent in het basis- of vervolgonderwijs behoren tot de mogelijkheden.
 • De dienstverlening:
  In deze sector ben je bezig met het verlenen van diensten aan anderen. Dit kunnen diensten zijn, waardoor mensen zich prettigger kunnen voelen. Beroepen als assistenten gezondheidszorg (apothekers, dokters- en tandartsassistent), kappers, in de uiterlijke verzorging en de horeca behoren tot de mogelijkheden.
  Bovendien zijn er binnen de facilitaire dienstverlening uitgebreide mogelijkheden voor leerlingen uit de sector zorg en welzijn.

De vakken

De vakken bij de sector Zorg en Welzijn zijn:

Nederlandse taal, Engels, Duits, biologie, mens en maatschappij, aardrijkskunde of wiskunde , ckv , lichamelijke opvoeding en rekenen. Bovendien wordt er een groot aantal uren besteed aan het beroepsgericht vak zorg en welzijn.

Bij het beroepsgericht vak worden zoveel mogelijk praktijksituaties nagebootst. Er wordt in groepjes gewerkt aan theorieopdrachten, afgewisseld met werken in de praktijk, bijv. eerst het wassen van een baby op de werkkaart doornemen, daarna die baby (pop) echt wassen. Daarnaast komen er gasten bij de werkvelden uiterlijke verzorging en horeca, in het restaurant.

Dit Werk Plek Leren (WPS) vindt plaats in lokalen die daarvoor speciaal ontworpen zijn. Er zijn werkplekken voor diverse werkvelden : kindercentrum, seniorenwerkplek, een aantal gezinskeukens, een kap/schoonheidssalon, een ziekenkamer, een aangepaste ruimte voor mensen met een lichamelijke beperking, en een grootkeuken met restaurant.

Ook is er in het 4e leerjaar 2 keer een beroepsoriënterende stageweek, de leerlingen maken dan kennis met het werken in de praktijk. Zo kunnen ze zien of een werkveld bij hen past en een betere keuze maken voor een vervolgopleiding.