D&P

Onderstaande film is gemaakt als opdracht uit de les Multi-Media bij D&P en geeft een prima indruk van de vernieuwde opleiding. Producent is Bob van Emmerik uit klas bk3e.

Sport Dienstverlening en Veiligheid

 

Geachte lezer,

Hieronder in het kort enige uitleg betreffende het vervangen van de opleiding Sport Dienstverlening en Veiligheid (SDV) door de opleiding Dienstverlening en Producten (D&P).

Door ministeriele richtlijnen hebben 4 intersectorale programmaís, SDV, Technologie in de Gemengde Leerweg, ICT en Intersectoraal, de koppen bij elkaar gestoken en één nieuw intersectoraal examenprogramma voorgesteld.

De hiervoor genoemde opleidingen stoppen met ingang van schooljaar 2016. Hier voor in de plaats komt het examenprogramma Dienstverlening en Producten (D&P). Op onze locatie draait nu al een aantal jaren het programma D&P. De derdeklassers volgen dus D&P.

De VMBO-k brugklas

Vanaf 1 januari 2015 gebruikt men m.b.t. de nieuwe examenprogramma’s de volgende terminologieën:

 • Beroepsgerichte profielvakken
 • Modulen
 • Beroepsgerichte keuzevakken

Het beroepsgerichte profielvak D&P bevat de volgende onderdelen:

De kern
Algemene kennis en vaardigheden.
Professionele kennis en vaardigheden.
Loopbaanorientatie en ontwikkeling.

De vier modulen
Organiseren van een activiteit (voor BB, KB en GL).
Presenteren, promoten en verkopen (voor BB en KB).
Een product maken en verbeteren(voor BB, KB).
Multimediaal product maken (voor BB en KB en GL).

Vanuit het examenprogramma (kern en 4 modulen) hebben wij, op locatie Brandenberg lesmodules ontwikkeld. 

In leerjaar 3 wordt gewerkt met onderstaande lesmodules:

 • Het organiseren van activiteiten
 • Technisch werken
 • ICT
 • Vaardigheden
 • Sport en activiteiten
 • P-uren
 • Coaching uur

In leerjaar 4 werken de leerlingen aan de volgende beroepsgerichte keuzevakken:

 • Sport en Bewegen
 • Veiligheid en Beveiliging
 • EHBO
 • Podiumtechniek

Wat blijft:

We werken bij D&P op de manier zoals we bij SDV doen/deden. De prestatiekaarten blijven behouden en in de toekomst aangepast en uitgebreid. De opbouw in moeilijkheidsgraad blijft. De begeleiding van buitenschoolse (sport-)activiteiten blijft. Het organiseren van activiteiten binnen en buiten school laten we zeker niet achterwege. We geven momenteel D&P vorm met het SDV gedachtengoed in ons achterhoofd.

De D&P opleiding is breder dan SDV en de leerlingen worden uitgebreid voorbereid om na het vmbo een beroepsopleiding te volgen binnen het mbo.

De uitstroommogelijkheden voor D&P leerlingen zijn minimaal gelijk aan die van SDV leerlingen. De mogelijkheden worden zelfs uitgebreid door toevoeging van technische en audiovisuele examenonderdelen:

D&P is er ook voor de TL- leerling. Deze leerling volgt 2 modulen en in leerjaar 4 kiest hij/zij 2 beroepsgerichte keuzevakken. De 2 verplichte modulen zijn;

 • Organiseren van een activiteit en
 • Multimediaal product maken

Cios:

 • Sport en bewegingsbegeleider (niv. 2)
 • Sport en bewegingsleider of dansleider (niv. 3)
 • Sport en bewegingscoördinator of danscoördinator (niv. 4)

Veiligheid en Vakmanschap

 • Werken bij defensie) (niv. 2, 3 en 4)

Opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid /HTV-P

Een handhaver kan doorleren aan de Politieacademie of een andere opleiding gaan volgen bijvoorbeeld voor:

 • Teamleider Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV)
 • Handhaver milieu
 • Politieacademie niveau 3 of 4
 • Medewerker Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Beveiligingsmedewerker Particulier

 

  Naast bovenstaande uitstroomvarianten zijn de afgelopen jaren leerlingen uitgestroomd naar onder andere:

  • Onderwijsassistent
  • Facilitaire Dienstverlening
  • Natuur en Bloem (Interieur & Vormgeving en Bloem & Design)
  • KTM Media Vormgeving & Cultuur
  • Verpleegkundige Zorgacademie Parkstad
  • Huisschilder
  • Verzorgende IG, niveau 3
  • MZ Medewerker Maatschappelijke Zorg
  • Bewaarder in de Pi (gevangenis)

  En we vergeten er nog heel veel