Ouderraad

Op deze pagina treft u info aan over de activiteiten van de ouderraad.

Informatie over de ouderraad

Even voorstellen,
Wij zijn trotse ouders van BCPL locatie Brandenberg en vormen “De Ouderraad”.

Onze Missie is Samen Werken aan de Basis
Als ouders merken wij dat onze opgroeiende jeugd elke dag ’n beetje bij leert. Ook wij leren daarvan, zij houden ons op die manier voortdurend alert en up to date. Dat geldt ook voor de ouderraad. Deze staat midden in de maatschappij, in denken en doen. Wij zijn de oren en de ogen, op school en daarbuiten. Steeds in beweging om ons steentje bij te dragen aan 4 fantastische jaren op het Beroepscollege locatie Brandenberg. Dat kunnen we echter niet alleen. Dat doen we samen met u als ouders, de Medezeggenschapsraad, de directie, het lerarenteam en vrijwilligers. Dit SAMEN WERKEN AAN DE BASIS zegt alles over de samenwerking binnen onze groep en de samenwerking met alle andere partners op en rond de school. Samenwerken, maar ook samen werken aan die stabiele basis. En wij met z’n allen maken daar deel van uit. Wij zijn overigens steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste en actieve leden die ons team willen versterken!

Wat doen wij zoal?

We vergaderen 5 a 6 keer per jaar. Met alle leden en de directie. Daar wordt niet alleen over de activiteiten gesproken. Veel zaken die spelen rond en op de school worden aangekaart, altijd met het doel om er samen beter van te worden.
Net als uw en onze kinderen barsten ook ouders van het talent. Iedereen is wel ergens goed in, heeft wel ergens een passie voor. En dat gebruiken we tijdens de activiteiten. We denken mee in de organisatie en steken zelf ook de handen uit de mouwen. Tijdens de open dag maken ook wij niet alleen reclame voor ons zelf maar vooral voor de school. Je kunt dan onmogelijk om ons heen. Anderen zetten tijdens het chique Galabal hun beste beentje voor. We sluiten het schooljaar altijd af met onze aanwezigheid bij de diploma uitreiking. De kroon op het werk van de leerlingen, uw kinderen.

Nog meer weten?
Wilt u reageren, net iets meer weten, bent u enthousiast, nieuwsgierig of wilt u ons team komen versterken? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar Ouderraad.brandenbergcollege@gmail.com

Tot slot spreken we nogmaals de wens uit dat úw kind(eren) leuke, veilige, leerzame en onvergetelijke schooljaren op het Beroepscollege locatie Brandenberg mag/mogen beleven….. en ons realiseren dat wij daar allen een aandeel in hebben.

Direct naar