VMBO TL+

De TL+ staat voor theoretische leerweg plus een beroepsgericht vak. Leerlingen uit deze brugklas kiezen in principe niet voor een overstap naar de havo, maar dat kan uiteindelijk nog wel. Na het behalen van het diploma gaan deze leerlingen meestal naar het MBO.

Leerjaar 3 & 4

 

Alle leerlingen volgen in leerjaar 3 vier uur het beroepsgerichte vak, passend bij het gekozen profiel. Aan het einde van leerjaar 3 hebben deze leerlingen de mogelijkheid om bij gebleken geschiktheid de keuze voor de theoretische of de gemengde leerweg te maken. Bij de theoretische leerweg krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een extra vak te volgen in leerjaar 4 (de +). Is dat een theoretisch vak, dan versterkt die keuze de overstap naar en de startmogelijkheden in havo 4.

Een voorwaarde is dan wel, dat het vakkenpakket aansluit op het gekozen profiel in havo 4. Is dat extra vak het beroepsgerichte vak (praktijkvak), dan vergemakkelijkt die keuze een overstap naar het MBO niveau 3 of 4. Bij de gemengde leerweg is één examenvak van de leerlingen het beroepsgerichte vak, waardoor de aansluiting naar het MBO optimaal is. Ook bij de gemengde leerweg kunnen de leerlingen een extra theorievak kiezen (de +).