VMBO TL

De TL staat voor theoretische leerweg. Leerlingen kiezen in de bovenbouw een beroepsgericht vak. Leerlingen uit deze brugklas kiezen in principe niet voor een overstap naar de havo, maar dat kan uiteindelijk nog wel. Na het behalen van het diploma gaan deze leerlingen meestal naar niveua 4 van het MBO of maken de overstap naar de havo.

Leerjaar 3 & 4

 

Alle leerlingen volgen in leerjaar 3 vier uur het beroepsgerichte vak, passend bij het gekozen profiel. Aan het einde van leerjaar 3 hebben deze leerlingen de mogelijkheid om bij gebleken geschiktheid de keuze voor de theoretische of de gemengde leerweg te maken. 

Voor de overstap naar de havo is er de vooraarde, dat het vakkenpakket aansluit op het gekozen profiel in havo 4. Is dat extra vak het beroepsgerichte vak (praktijkvak), dan vergemakkelijkt die keuze een overstap naar het MBO niveau 3 of 4. Bij de gemengde leerweg is één examenvak van de leerlingen het beroepsgerichte vak, waardoor de aansluiting naar het MBO optimaal is.