VMBO Basis

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg stromen bij het MBO op niveau 2 in en gaat het vooral om de zogenaamde assisterende beroepen. Deze leerlingen krijgen, net als de kader leerlingen, meer praktijk en werken in een beroepsgerichte setting.

De groepsgrootte bij dit type brugklas is bewust klein, zodat deze leerlingen de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.