Opleidingen

Op de locatie Brandenberg worden alle leerwegen van het vmbo, inclusief lwoo, aangeboden. Bovendien kan elke brugklasleerling op deze locatie voor een sportbrugklas-variant kiezen.

De VMBO TL+ brugklas

 

TL+ staat voor theoretische leerweg PLUS een beroepsgericht vak. Leerlingen uit deze brugklas kiezen na de brugklas meestal niet voor een overstap naar de havo, maar dat kan uiteindelijk wel. De meeste vmbo TL+leerlingen gaan na het behalen van het diploma naar een ROC. Aan het einde van leerjaar 3 hebben deze leerlingen de mogelijkheid om bij gebleken geschiktheid de keuze voor de theoretische of gemengde leerweg te maken of de zogenaamde PLUS-variant: de leerling volgt dan een extra beroepsgericht of algemeen vormend vak.

De VMBO-k brugklas

De k staat voor kaderberoepsgericht. Dat betekent dat deze leerlingen in de bovenbouw veel meer praktijkuren krijgen. Ze halen hun kennis minder uit boeken, zijn nog meer ‘doeners’. Net als de vmbo t/g-leerlingen stromen zij bij het ROC op niveau 3 of 4 in.

De sportbrugklas

Locatie Brandenberg biedt alle vmbo-leerlingen de unieke mogelijkheid om een sportbrugklas te volgen. In de onderbouw krijgen de leerlingen van deze brugklas al meer sporturen, maar bijvoorbeeld ook een vak als Eerste Hulp bij Sportongelukken. In de bovenbouw krijgen de D&P-leerlingen (D&P staat voor Dienstverlening en Producten) liefst 14 uur per week een heel beroepsgerichte opleiding, die bijvoorbeeld toelating aan het CIOS vergemakkelijkt. Het is ook een uitstekende vooropleiding voor de steeds populairder wordende beroepen op het gebied van dienstverlening, veiligheid en geüniformeerde beroepen.

VMBO-b

De b staat voor basisberoepsgericht. Deze leerlingen stromen uiteindelijk bij het ROC op niveau 2 in en dan gaat het vooral om de zogenaamde assisterende beroepen.

LWOO-brugklas

Deze brugklas is op onze school gekoppeld aan de vmbo-b brugklas qua type onderwijs. De groepsgrootte bij dit type brugklas is bewust klein, zodat deze leerlingen de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.

Bovenbouw VMBO

In de bovenbouw biedt locatie Brandenberg vier opleidingsmogelijkheden:

  • Theoretische Leerweg+ (alle sectoren)
  • Handel en administratie (sector economie)
  • Dienstverlening en Producten (D&P)
  • Verzorging (sector zorg en welzijn)