Schoolregels

Alle plichten, maar ook alle rechten van leerlingen staan vermeld in het leerlingenstatuut.

In de bijlage ziet men het uitgewerkte leerlingenstatuut Brandenberg, de SVOPL regeling betreffende schorsing en verwijdering en de verzuimkaart van Brandenberg.

Verzuimkaart BcPL Brandenberg VSV
Procedure schorsing en verwijdering van leerlingen
Brief rookbeleid Brandenberg per 1-1-2014
Direct naar