Economie & Ondernemen

“Werken en ondernemen in de Euregio”

Deze opleiding heeft een beetje een saai imago, maar dat is alles behalve waar! Je bent echt niet alleen maar bezig met cijfertjes zoals veel mensen denken. Er komen een heleboel verschillende dingen aan bod. Denk bijvoorbeeld eens aan het oefenen van verkoopgesprekken, werken met de kassa, beantwoorden van post, email en telefoon, inrichten van etalages en het bijhouden van goederenstromen. Maar ook het bezoeken van bedrijven, uitwisselingsprojecten, excursies en het oprichten van je eigen bedrijf!

Als je kiest voor de afdeling Economie en Ondernemen, dan kies je voor:

  • Een brede theoretische basis
  • Veel afwisseling
  • Het opstarten van je eigen bedrijf
  • Uitwisselingsprojecten in de Euregio
  • Veel verschillende mogelijkheden na Beroepscollege Parkstad Limburg

Leren Ondernemen

Lijkt het jou wel wat om later je eigen baas te zijn? Ben je iemand die vaak de leiding neemt? Wil jij weten wat er allemaal gebeurt in een bedrijf?
Tja, dan is het project Leren Ondernemen echt iets voor jou!

Het project start aan het begin van leerjaar 3 en duurt een heel schooljaar. Tijdens dit schooljaar richt je met een aantal klasgenoten een eigen bedrijf op. Je begint met de verkoop van aandelen, zodat er geld op de bedrijfsbankrekening komt. Daarna schrijf je een bedrijfsplan, waarin je alle plannen om jullie product aan de man te brengen uit de doeken doet. Dan nodig je alle aandeelhouders uit om tijdens een presentatie aan ze uit te leggen hoe jullie zoveel mogelijk winst gaan proberen te maken.

Als dat allemaal achter de rug is komt het aller leukste, namelijk het inkopen en daarna weer verkopen van het door jullie zelf gekozen product! Je mag op allerlei manieren reclame maken en de meest geweldige verkooptrucs verzinnen, als je maar zoveel mogelijk producten verkoopt. Het project is namelijk ook een soort van wedstrijd!

Binnen je bedrijfje moeten er functies verdeeld worden. Zo moet er een algemeen directeur, een secretaresse, een inkoper, een financieel directeur en een medewerker personeelszaken zijn. Daarnaast heb je allemaal de functie van verkoper.

Je houdt vergaderingen, leert brainstormen, moet samenwerken, krijgt veel vrijheid en mag zelf weten hoe en wat je doet met je bedrijf. Het doel is natuurlijk om de best verkopende onderneming van het Beroepscollege Parkstad Limburg of zelfs van heel Nederland te worden!

Het vakkenpakket

De belangrijkste vakken zijn Nederlands, Engels, Wiskunde, economie en het praktijkvak handel & administratie. Bij het praktijkvak ga je werken met het lesprogramma Tendens, waarbij je in een deels digitale leeromgeving aan de slag kan gaan. De slogan is “LEREN DOOR DOEN”. Dat betekent dat de praktijk heel belangrijk is binnen de opleiding. Om goed met die praktijk bezig te kunnen zijn is een gedeelte van ons lokaal als winkel ingericht, compleet met kassa, vitrinekasten, rekken en een toonbank. Onze leerlingen moeten zelf de etalages inrichten en de winkel zelf vullen met hun eigen product.

Een eigen product?? Ja, je eigen product! Je gaat namelijk samen met klasgenoten een eigen bedrijf opstarten. Dat bedrijf zal gedurende een heel leerjaar actief zijn. Onder begeleiding van je docent schrijf je een bedrijfsplan, verkoop je aandelen, beheer je de bankzaken, voer je vergaderingen, koop je een zelfgekozen product in, maak je reclame voor je product en probeer je uiteindelijk zoveel mogelijk producten te verkopen.

Stage

Binnen het praktijkvak Economie & Ondernemen ga je in leerjaar 3 en 4 stage lopen. De stage zal plaatsvinden bij verschillende bedrijven, zodat je een goed idee krijgt van de beroepen die mogelijk zijn.

Basis en kader:

Als je het niveau basis of kader volgt ga je in leerjaar 3 gedurende 1 volledige week stagelopen en aansluitend 10 weken lang ÈÈn dag per week. In leerjaar 4 ga je 2 volledige weken op stage , waarbij je de mogelijkheid hebt om je stage in Duitsland te lopen (dit is geen verplichting). Je bent vrij om zelf een stagebedrijf te zoeken of je kiest een bedrijf uit het aanbod van de school.

Theoretisch / gemengde leerweg:

Bij dit niveau ga je in leerjaar 3 niet op stage, maar in leerjaar 4 een volledige week. Je bent vrij om zelf een stagebedrijf te zoeken of je kiest een bedrijf uit het aanbod van de school.

Beroepshouding

Als je in de sector Handel & Administratie wil gaan werken moet je bepaalde beroepshouding bezitten. Hier volgen een aantal competenties die je voor een groot deel moet bezitten wil je goed functioneren in deze sector.

Handel Administratie
Goed taalgebruik Het kunnen omgaan met een tekstverwerkingsprogramma
Aangepaste kleding Toetsenbordvaardigheden
Luisterhouding Postverwerkingactiviteiten
Overleg met andere collega’s Archiveren
Respect voor de opvattingen van anderen Telefoneren
Probeert samen problemen op te lossen Correspondentie
Kan zelfstandig informatie verwerven Presenteren
Kan met een computer overweg Financiële feiten vastlggen en begrijpen
Formulieren invullen en aflezen Controleren van fin feiten
Agenda bijhouden Reserveren van vergaderruimte
Stage lopen Notuleren
Netheid in de winkel zien Overleg met andere collega’s
Klantvriendelijk zijn Formulieren invullen en aflezen
Nieuwe impulsen aan de werkomgeving afgeven Agenda bijhouden

Wat kun je ermee?

Met de opleiding Handel & Administratie zijn er heel veel verschillende beroepen mogelijk. Een aantal voorbeelden van waar je terecht zou kunnen komen:

Sector Voorbeelden
Internationale handel Exportmanager, inkoper
Administratief Secretaresse, administrateur, boekhoudkundig medewerker, juridisch medewerker
Commercieel Commercieel medewerker, medewerker marketing en communicatie, interieuradviseur, etaleur
Logistiek Magazijnmedewerker, logistiek medewerker
ICT ICT-beheerder, servicemedewerker ICT, netwerkbeheerder
Detailhandel Verkoper, ondernemer, bedrijfsleider
Informatiedienstverlening Medewerker bibliotheek, archiefmedewerker
Toerisme Medewerker reisbureau, reisleider
Orde en veiligheid Beveiligingsbeambte, politieagent, douanebeambte
Direct naar