Hulp bij dyslexie / dyscalculie

Zo helpen wij kinderen met dyslexie/dyscalculie

Heeft uw kind dyslexie of dyscalculie?
Dan kan het op het Beroepscollege locatie parkstad Limburg, locatie Brandenberg rekenen op gerichte ondersteuning.
Uw kind moet namelijk de kans krijgen die leerroute te volgen die bij hem of haar past.

Hoe doen we dat? 

Stuur een kopie van die dyslexie- of dyscalculieverklaring met het onderzoeksrapport mee met het aanmeldingsformulier.Alle leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring krijgen met hun ouders een gesprek met de dyslexie/dyscalculiecoach. Dit gesprek vindt voor de herfstvakantie plaats.
Samen stellen wij dan een faciliteitenkaart op. Daarop staan de faciliteiten en de verantwoordelijkheden van uw kind precies vermeld.Het uitgangspunt van de faciliteitenkaart is het onderzoeksrapport, de aanbevelingen van de Basisschool en het overleg met ouders/leerlingen en de dyslexie/dyscalculiecoach.

Op die kaart staat bijvoorbeeld vermeld dat uw kind geen onverwachte leesbeurten krijgt, proefwerken uitvergroot worden, dat uw kind recht heeft op tijdverlenging of aantekeningen mag kopiëren.Voor dyslectische leerlingen die daar baat bij hebben is de mogelijkheid om te werken met dyslexiesoftware zoals het programma Kurzweil. Kurzweil is een computerprogramma dat teksten voorleest en waarmee ook toetsen voorgelezen kunnen worden.

In de brugklas kunnen de leerlingen met dyslexie of dyscalculie één lesuur per week extra begeleiding krijgen op punten waar zij problemen mee hebben op het gebied van Nederlands of rekenen. Ook kunnen zij wegwijs gemaakt worden in het programma Kurzweil en andere ondersteunende computerprogramma’s.

Indien nodig zetten we ook de begeleiding van deze leerlingen in de volgende leerjaren door.

Alle leerlingen met dyslexie krijgen elk schooljaar in de eerste weken van het schooljaar een oproep om zich te melden bij de dyslexie/dyscalculiecoach, waar zij de opnieuw bekeken faciliteitenkaart in ontvangst nemen.

De praktijk leert dat in de bovenbouw de frequentie van deze RT-lessen afneemt, omdat de noodzakelijke vaardigheden voor het leren van b.v. de moderne vreemde talen doorgaans al beter worden beheerst.

Het aanbod van extra faciliteiten blijft tot en met het eindexamenjaar gehandhaafd.

Uiteraard wordt ook bij het examen met dyslexie rekening gehouden.

Bovenstaande regelingen gaan ook gedeeltelijk op voor dyscalculie. Hierover geven wij gaarne informatie.

Wij doen ons best om uw kind te helpen bij het leren omgaan met dyslexie en dyscalculie, zodat het ook de kans krijgt zich maximaal te ontplooien.

Tot slot:
Een raadsel…
Wat is de overeenkomst tussen uitvinders en wetenschappers als Einstein, Edison, Darwin, filmmakers als Walt Disney, Steven Spielberg, acteurs als Whoopi Goldberg, Will Smith, kunstenaars als Matisse, Rodin, een ontwerper als Jan des Bouvrie, en schrijvers als Hans Christiaan Andersen, Agatha Christie en Jacques Vriens?

Antwoord: Ze hadden of hebben nu nog last van dyslexie. Want lastig is het. Dat weerhield hen niet om het allerbeste uit zichzelf te halen en het heel ver te schoppen.

Contactpersonen locatie Brandenberg:

Dyslexie Kader/Gemengd/Theoretisch
-Mevr. Heinrichs

Dyslexie Basis
-Dhr. Brandts

Dyscalculie:
-Dhr. Brandts

Locatie Brandenberg Telefoon: 045-5311962

Direct naar