Afmelden

Bij ziekte en verlof

Bereikbaarheid Leerlingadministratie
Het komt helaas wel eens voor dat de telefoonlijnen bezet zijn en dat het moeilijk is voor ouders om telefonisch zoon of dochter af te melden. Normaal moet dat aan het begin van de dag gebeuren, zodat niemand ongeoorloofd afwezig is.
Naast het nummer 045-5311962 is het ook mogelijk om de afmelding (ziekte, dokter, tandarts, etc.) via mail te doen en wel receptie-brandenberg@bcpl.nl

Als u uw kind wegens ziekte afmeldt en u heeft dit gedaan via de mail omdat u de school telefonisch niet kon bereiken, vragen wij u dit z.s.m. alsnog zelf telefonisch ook nog eens door te geven. En het blijft uiteraard ook mogelijk om persoonlijk naar school te komen.

Direct naar