Aanmelden bij BcPL

Aanmelden bij het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL)

Klik hier voor het aanmeldformulier schooljaar 2020-2021

 

Het Beroepscollege Parkstad Limburg bestaat uit 5 locaties:

 • Locatie Brandenberg
 • Locatie Holz
 • Locatie Herle

Deze drie locaties bieden breed VMBO onderwijs met de theoretische leerweg (TL-plus) of een beroepsgerichte leerweg, met daarnaast leerwegondersteunend onderwijs. De TL-plus heeft een uitstroomprofiel met 6 avo-vakken en een verplicht 7e vak (avo of beroepsgericht).

 • Locatie PPL

Deze locatie biedt Praktijkonderwijs aan.

 • Techniekcollege (vanaf leerjaar 3 voor de technische profielen)

De aanmeldingsprocedure:

 • Als u en uw kind weten voor welke locatie van het Beroepscollege Parkstad Limburg u kiest, begint de aanmeldingsprocedure.
 • In het adviesgesprek dat tussen u en de groepsleerkracht wordt gehouden wordt duidelijk voor welke locatie de leerling wordt aangemeld.
 • Na ondertekening van het aanmeldingsformulier zal de groepsleerkracht uw kind digitaal aanmelden bij de locatie van uw voorkeur.
 • Het kan ook zijn dat de basisschool u vraagt om rechtstreeks contact op te nemen met één van de locaties die uw voorkeur heeft. Vooral bij de locatie Praktijkonderwijs zal dat veelvuldig het geval zijn.
 • De commissie van toelating van het Beroepscollege bekijkt het dossier van uw kind en na goedkeuring krijgt de basisschool en u als ouder(s) bericht omtrent plaatsing.
 • Aanmeldingen voor leerlingen die in klas 2 of 3 willen instromen moeten bij de teamleiders van de betreffende locaties gedaan worden. Op de website van de afzonderlijke locaties vindt u het aanmeldingsformulier voor klas 2 of 3. Dit formulier downloaden, invullen en digitaal naar de teamleider versturen. Als alles in goede orde ontvangen is neemt de teamleider contact met u op.
 • Kan de groepsleerkracht van uw kind niet digitaal aanmelden omdat het een school buiten de regio is dan zal er een aanmelding op papier gedaan moeten worden. De papieren aanmeldingsformulieren zijn als bestanden beneden aan deze pagina toegevoegd.

Bezwaar:

Als het Beroepscollege Parkstad Limburg uw kind weigert kunt u hiertegen in beroep gaan door binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Het schoolbestuur is dan verplicht om hierop binnen 4 weken te reageren.

Als u er behoefte aan heeft om inzake de aanmelding contact op te nemen met iemand van de locaties van het Beroepscollege Parkstad Limburg, dan kunt u voor algemene vragen betreffende de aanmelding terecht bij de volgende personen:

Dhr. H. Lenoire,  locatie Herle, Holz en locatie Brandenberg
Mevr. M. Belleflame,  locatie Praktijkonderwijs

Voor inhoudelijke vragen die specifiek voor een locatie bestemd zijn kunt u contact opnemen met de teamleiders van de onderbouw:

Dhr. J. Janssen locatie Holz
Mevr. M. Debets locatie Brandenberg
Dhr. B. Jacobs locatie Praktijkonderwijs
Dhr. B. Bosch locatie Herle
Coördinator Centrale aanmelding BCPL-breed is dhr. H. Lenoire

hmm.lenoire@bcpl.nl

Klik hier voor het aanmeldformulier schooljaar 2020-2021

Meld je nu aan!

Meld je nu aan voor onze online informatieavond en open dag!

Direct naar