Beste ouder(s)/verzorger(s) van derdejaars leerlingen,
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over onze school.
U ontvangt via mail een uitnodiging om een tevredenheidsenquête in te vullen.
Deze gaat o.a. over aanbod, begeleiding en veiligheid.
Bij voorbaat dank voor het invullen.
De Directie.
Meld je nu aan!

Meld je nu aan voor onze online informatieavond en open dag!

Direct naar