Beste ouder(s)/verzorger(s) van derdejaars leerlingen,
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over onze school.
U ontvangt via mail een uitnodiging om een tevredenheidsenquête in te vullen.
Deze gaat o.a. over aanbod, begeleiding en veiligheid.
Bij voorbaat dank voor het invullen.
De Directie.
Direct naar