Vanaf 3 april ontvangen ouders(s)/verzorgers(s) van leerlingen van leerjaar 1 en 3 via mail een uitnodiging om een tevredenheids-enquête in te vullen. In deze enquête worden vragen gesteld over o.a. het aanbod van het onderwijs, de begeleiding door school en de veiligheid op school. De school is erg benieuwd naar de mening van ouder(s)/verzorgers(s) over de school. Bij dezen een vriendelijk verzoek om de enquête in te vullen.
Ook de leerlingen van leerjaar 1 en 3 worden de komende weken uitgenodigd om een tevredenheids-enquête in te vullen. Dit zal gebeuren onder schooltijd. De leerlingen mogen dan ook hun mening geven over het aanbod van onderwijs, de begeleiding door school en de veiligheid op school.
De resultaten van beide enquêtes zullen op gepaste wijze gecommuniceerd worden.
Direct naar