Beste ouder(s) / verzorger(s),

Vanmorgen heeft de schoolagent alle kluisjes op school gecontroleerd. Dit gebeurde in het bijzijn van onze teamleiders, de zorgcoördinator en de conciërge.
Het controleren van deze kluisjes is preventief. We vinden namelijk dat het Brandenberg een plek moet zijn waar uw zoon/dochter zich veilig voelt.
Deze kluisjescontrole werd daarom niet van tevoren aangekondigd.

Er zijn geen verdachte spullen aangetroffen in de gecontroleerde kluisjes.
Veiligheid blijft een groot punt van aandacht op onze school. Wij handelen volgens de afspraken die scholen, gemeenten en andere instellingen in een regionaal veiligheidsconvenant hebben vastgelegd.

Ik vertrouw er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Claessen
Sector-directeur Brandenberg

Meld je nu aan!

Meld je nu aan voor onze online informatieavond en open dag!

Direct naar