Duits

Versterkt Duits op het Brandenberg

Als inwoner van de Euregio komen we regelmatig tijdens de beroepspraktijk en in onze vrije tijd met de Duitse taal in aanraking. Het is dan ook heel belangrijk dat leerlingen leren in het Duits te communiceren.

Brandenberg bereidt zijn leerlingen niet alleen voor op het centraal examen Duitse taal, maar geeft hen ook de kans een Goethe certificaat te behalen. Met dit certificaat, dat in heel Europa bekend is en gewaardeerd wordt, kunnen de leerlingen laten zien op welk niveau ze de Duitse taal beheersen.

Dit certificaat is een waardevolle aanvulling op het portfolio.

Sinds vele jaren neemt het Beroepscollege, locatie Brandenberg de internationaal bekende Goethe-examens af. Dit jaar hebben 44 leerlingen deelgenomen. Met grote trots kunnen wij mededelen dat alle leerlingen geslaagd zijn voor dit examen!

Wereldwijd worden de getuigschriften van het Goethe-Institut beschouwd als erkende taalcertificaten. Het Goethe-Institut is een organisatie die onder andere de instandhouding van het Duits tot doel heeft. Het Beroepscollege locatie Brandenberg biedt leerlingen, samen met de provincie Limburg, de kans zich op te geven voor het examen op niveau A1 en A2. Dit zijn de twee eerste certificaten, van in totaal zes, die behaald kunnen worden. Leerlingen moeten vervolgens twee examens afleggen. Één schriftelijk examen en één mondeling examen. De docenten Duitse taal bereiden de leerlingen tijdens de lessen voor op dit examen.

Het certificaat helpt leerlingen nu al bij het vinden van een bijbaan en straks bij hun vervolgopleiding en in hun beroepsleven. Zij hebben een streepje voor, zeker in de regio parkstad. De certificaten blijven een leven lang geldig.

De uitreiking van het certificaat vindt plaats op dinsdag 4 juni om 14.00 uur in de aula van Brandenberg.

Direct naar