Lestijden

Reguliere rooster

Leerjaar 1 & 2 (onderbouw)

 mentor 8:10 – 8:30
1e lesuur 8:30 – 9:15
2e lesuur 9:15 – 10:00

  pauze 10:00 – 10:15

3e lesuur 10:15 – 11:00
4e lesuur 11:00 – 11:45
5e lesuur 11.45 – 12.30

  pauze 12.30 – 13.00

6e lesuur 13:00 – 13:45
7e lesuur 13:45 – 14:30
8e lesuur 14:30 – 15:15

Leerjaar 3 & 4 (bovenbouw)

  mentor 8:10 – 8:30
1e lesuur 8:30 –  9:15
2e lesuur 9:15 – 10:00
3e lesuur 10.00 – 10.45

  pauze 10.45 – 11.00

4e lesuur 11:00 – 11:45
5e lesuur 11:45 – 12:30
6e lesuur 12.30 – 13.15

  pauze 13.15 – 13.45

7e lesuur 13:45 – 14:30
8e lesuur 14:30 – 15:15
(9e) lesuur 15.15 – 16.00

Verkorte lestijden

Een aantal dagen per jaar werken we op de locatie met verkorte lesroosters. Op die manier is er gelegenheid om in de middaguren cijfervergaderingen en leerlingbesprekingen te houden. Voor de locatie Brandenberg zijn de tijden van het verkort lesrooster voor leerjaar 1 t/m leerjaar 4:

Het verkorte lesrooster locatie Brandenberg (6x40 minuten)

Onderbouw                                                   Bovenbouw

1e lesuur 8:10 – 8:50                                    1e lesuur 8.10 – 8.50
2e lesuur 8:50 – 9:30                                    2e lesuur 8.50 – 9.30
3e lesuur 9:30 – 10:10                                  3e lesuur 9.30 – 10.10
pauze 10.10 – 10.25                                    4e lesuur 10.10 – 10.50

4e lesuur 10:25 – 11:05                                   pauze 10.50 – 11.05
5e lesuur 11:05 – 11:45                                 5e lesuur 11.05 – 11.45
6e lesuur 11:45 – 12:25                                 6e lesuur 11.45 – 12.25

Direct naar