Centraal examen

Tijdens het centraal examen mogen jullie gebruik maken van een aantal hulpmiddelen. Ik raad jullie aan deze hulpmiddelen altijd bij je te hebben, zodat je er gebruik van kunt maken als je ze nodig hebt. Voor alle duidelijkheid: je moet deze hulpmiddelen ZELF meenemen, want ze worden niet door de school verstrekt.

Wat mag ik meenemen?

Bij het centraal examen voor de gemengde en theoretische leerweg en het computerexamen voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg is voor ieder vak toegestaan:

 • woordenboek Nederlands.

Bij het centraal examen voor de gemengde en theoretische leerweg en het computerexamen voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg is voor het vak Duits toegestaan:

 • woordenboek Duits – Nederlands en / of Nederlands – Duits.

Bij het centraal examen voor de gemengde en theoretische leerweg en het computerexamen voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg is voor het vak Engels toegestaan:

 • woordenboek Engels  Nederlands en / of Nederlands  Engels.

Wat moet ik meenemen?

Verder moeten jullie voor ieder vak de onderstaande hulpmiddelen meenemen ( ook bij de computerexamens i.v.m. aantekeningen):

 • zwarte of blauwe pen (neem ook een reserve-pen mee)
 • potlood
 • gum
 • blauw en rood kleurpotlood
 • geodriehoek
 • elektronische rekenmachine (laat de rekenmachine controleren bij een wiskunde of economie docent)

De school verstrekt het papier waarop de examens gemaakt moeten worden, inclusief kladpapier.

Wat mag ik niet meenemen?

Bij het centraal examen mogen de volgende dingen niet worden meegenomen:

 • Mobiele telefoon of smartwatch (deze kun je leggen in de speciale bakjes bij de toezichthouders)
 • Tas
 • Voedsel en/of drank
 • Etui

Wat gebeurt er bij afwezigheid of te laat?

De ruimte waar de examens plaatsvinden, is vanaf een kwartier voor aanvang beschikbaar. Kom dus op tijd naar je examens: om geen enkel risico te nemen is een kwartier voor aanvang een prima moment om aanwezig te zijn.

Bij afwezigheid bij aanvang van het examen is het mogelijk dat je te laat bent en iets later nog aan het examen wilt beginnen; er is echter geen recht om de gemiste tijd in te halen. Een half uur na aanvang wordt een kandidaat echter niet meer toegelaten tot de examenruimte en wordt dus verwezen naar het tweede tijdvak (de herkansing).

Dat tweede tijdvak geldt ook voor die leerlingen die een examen gemist hebben door afwezigheid.

Voor de theorievakken is het tweede tijdvak (de herkansing) op 18, 19 en 20 juni 2018 gepland.

Hoe krijg ik de uitslag?

De laatste vergadering van de examencommissie vindt plaats op woensdag 13 juni, wanneer de uitslagen van het centraal examen verstuurd worden naar de scholen. Het heeft geen zin om die dag naar school te komen. Elke mentor gaat na de vergadering de leerlingen uit de mentorklas opbellen en meedelen of men geslaagd is of niet. Zorg dus dat je op 13 juni vanaf 16.00 uur telefonisch bereikbaar bent op het door jou opgegeven nummer.

Op 14 juni moet je wel naar school komen voor het inleveren van de lockersleutel, het inleveren van de huurboeken en natuurlijk het ophalen van de voorlopige cijferlijst. Meneer van MIl en/of mevrouw Bormans zijn die dag tussen 13.00 uur en 16.00uur beschikbaar.

Ook als je geslaagd bent, heb je het recht om één vak te herkansen. Zo kan ik me voorstellen, dat je geslaagd bent met een 4 of 5 op de lijst voor een vak waar je normaal gesproken veel beter in scoort. Dan willen leerlingen nog wel eens de kans grijpen om die 4 of 5 te verbeteren. Het behaalde cijfer kan nooit lager worden.

Een ander verhaal is het als je de herkansing nog nodig hebt om te kunnen slagen. Op 15 juni ben ik als examensecretaris tot 12.00 uur voor de kandidaten beschikbaar, want tot uiterlijk 15 juni kan een examensecretaris nog kandidaten voor de herkansingen opgeven.

Wanneer je resultaten zodanig zijn dat de slaagkansen niet meer bestaan, dan behoor je helaas tot de groep die dit jaar het diploma niet gaat behalen.

Ik wens jullie in ieder geval veel succes met alle examens en hoop jullie allemaal op de diploma-uitreiking op 4 juli te mogen feliciteren.

Direct naar