Bij ziekte en verlof

Bereikbaarheid Leerlingadministratie
Het komt helaas vaak voor dat de telefoonlijnen bezet zijn en dat het moeilijk is voor ouders om telefonisch zoon of dochter af te melden. Normaal moet dat aan het begin van de dag gebeuren, zodat niemand ongeoorloofd afwezig is.
Naast het nummer 045-5311962 is het ook mogelijk om de afmelding door te geven (ziekte, dokter, tandarts, etc.) via mail: receptie-brandenberg@bcpl.nl

En het blijft uiteraard ook mogelijk om persoonlijk naar school te komen.

Meld je nu aan!

Meld je nu aan voor onze online informatieavond en open dag!

Direct naar