Op woensdag 3 juli heeft de kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklasleerlingen en de informatie avond voor ouder(s)/ verzorgers(s) plaatsgevonden. Zowel uw kind als u heeft kennisgemaakt met de school en de mentor. Indien u de informatie nog een keer rustig wilt nalezen, kan dit. Zie bijlages.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met mevrouw Debets; m.debets@bcpl.nl.

We wensen u en uw gezin een fijne vakantie.

De mentoren en Maud Debets, teamleider onderbouw

Informatie avond leerjaar 1 2019-2020
Mentor presentatie leerjaar 1 2019-2020
Schoolspullen leerjaar 1 2019-2020
Informatie specifieke schoolkosten 2019-2020
Balansverslag leerjaar 1 2019-2020
Direct naar