Beste ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 1 kader en theoretische leerweg,

Zoals u reeds geïnformeerd bent door uw kind, stopt de huiswerkbegeleiding per 25 maart.

In de week van 1 april vinden de leerlingbesprekingen plaats. Aan de hand van de cijferlijst zal bepaald worden of bepaalde leerlingen toch nog in aanmerking komen voor huiswerkbegeleiding. Het kan dus zo zijn dat we besluiten om voor deze groep in de laatste periode nog huiswerkbegeleiding aan te bieden. Deze begeleiding is niet verplicht.

Indien uw kind niet geselecteerd is voor deze begeleiding en u wilt dat uw kind toch deelneemt, moet u dit doorgeven aan de mentor. Als er nog plek is, zal uw kind geplaatst worden. Indien er te veel aanmeldingen zijn, bepaalt de datum van inschrijving of uw kind geplaatst kan worden.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,

Maud Debets, teamleider onderbouw

Handleiding_huiswerk_ouders

Direct naar