Nieuwe beslisboom m.b.t. corona

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), De beslisboom m.b.t. Corona is geactualiseerd, zie hieronder de informatie inzake de wijzigingen. De actuele versie van de beslisboom vindt u/vind je in de bijlage. Met vriendelijke groet, De directie Beslisboom 12 plus versie 141020 –...

Loopbaangesprekken

​Loopbaangesprek In de toetsweek van 2-6 november zijn lesuur 1 en 2 ingeroosterd voor de loopbaangesprekken. De mentor of coach maakt hiervoor een afspraak met uw zoon/ dochter. Als uw zoon/ dochter na het gesprek moet wachten op de toets, kan hij/zij van de tijd...
Direct naar