Nieuws

Nieuwe beslisboom m.b.t. corona

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), De beslisboom m.b.t. Corona is geactualiseerd, zie hieronder de informatie inzake de wijzigingen. De actuele versie van de beslisboom vindt u/vind je in de bijlage. Met vriendelijke groet, De directie [pdf-embedder...

Lees meer

Programma Toetsing Onderbouw (lj1 en 2) online!

Programma Toetsing Onderbouw (lj1 en 2) online! Om een samenhang tussen de onder- en bovenbouw te borgen (doorlopende leerlijn), gaan we in de onderbouw(leerjaar 1 en 2) werken volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO) en werken we reeds in de bovenbouw...

Lees meer

PTA’s (lj3 en lj4) 2020-2021online!

Het PTA voor leerjaar 3 en leerjaar 4 van 2020 en 2021 staat nu online! Het Programma van Toetsing en Afsluiting is te vinden via: leerlingen -> exameninfo -> PTA's. Klik hier om direct het PTA in te zien.

Lees meer

Menu

Direct naar