Aanmelden leerjaar 2, 3 & 4

Hieronder vindt u het aanmeldformulier voor leerjaar 2,3 en 4.

Als u uw zoon/dochter voor klas 2,3 of 4 wilt aanmelden, vragen wij u de volgende gegevens aan te leveren:

 

 • Het ingevulde aanmeldingsformulier (kunt u hier downloaden en vervolgens invullen)
 

Wij vragen u ook de onderstaande gegevens aan te leveren (op te vragen bij de huidige school):

 

 • Adviesformulier basisschool of Onderwijskundig rapport Basisschool
 • CITO-score
 • Meest recente cijferlijst/rapport
 • Gegevens uit leerlingvolgsysteem
 • (eventuele) resultaten van loopbaanonderzoek, sectororiëntatie

Indien van toepassing:

 • Dyslexieverklaring
 • Dyscalculieverklaring
 • Overzicht gediagnosticeerde leer belemmerende factoren (bijv. ADHD, Asperger)
 • RVC-beschikking LWOO

Als uw zoon/dochter specifieke hulp heeft gehad op de huidige school, dan graag de daarbij behorende bescheiden ook aanleveren:

 

 • Onderwijskundig rapport
 • Handelingsplannen
 • Ontwikkelingsperspectiefplan
 • 1 gezin – 1 plan
 • Verslagen hulpverleningsinstanties

  Zodra alle gevraagde gegevens bij onze administratie zijn aangeleverd, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Daarna verneemt u of uw zoon/dochter bij ons geplaatst kan worden.

  U kunt dit formulier afgeven bij de receptie / digitaal mailen:

  Leerjaar 2 naar: m.debets@bcpl.nl
  Leerjaar 3 en 4 naar mpjh.verbunt@bcpl.nl

  / opsturen naar het schooladres:

  Graafstraat 10
  6371XS Landgraaf