Belangrijke data voor de komende weken

Belangrijke data voor de komende weken

Beste leerlingen, ouders / verzorgers,

Voor de goede orde treffen jullie hier nog een aantal belangrijke data voor de komende periode aan, zoals die in onze jaarplanning staan.

De gehele jaarplanning is overigens te vinden op onze website.

  • 8 februari                                         Studiedag docenten (lesvrij)
  • 15 februari                                       Sollicitatietrainingen 3e jaars
  • 17 februari                                       Sollicitatietrainingen 3e jaar
  • 28 februari  t/m 4 maart                   Krokusvakantie
  • 9 maart t/m 15 maart                       Toetsweek (PTO onderbouw en PTA bovenbouw)

Let op: de toetsweek start dus op de woensdag na de krokusvakantie.

We hopen jullie hiermee voor nu weer voldoende geïnformeerd te hebben.

De directie