Vakdocent-mentor-oudergesprekken 29 maart t/m 2 april

Op onze school hechten we veel waarde aan een goed contact met thuis. Nu de tweede toets week erop zit willen, we u en uw kind weer de gelegenheid geven om met de mentor en eventuele vakdocenten te spreken.
Zie bijlage voor alle informatie. U kunt meteen naar het inschrijfformulier via deze link:
Team Brandenberg