Nieuwe beslisboom m.b.t. corona

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
De beslisboom m.b.t. Corona is geactualiseerd, zie hieronder de informatie inzake de wijzigingen. De actuele versie van de beslisboom vindt u/vind je in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

De directie

Beslisboom 12 plus versie 141020 – BOinK_AJN_RIVM16148910226486900515