Programma Toetsing Onderbouw (lj1 en 2) online!

Programma Toetsing Onderbouw (lj1 en 2) online!

Om een samenhang tussen de onder- en bovenbouw te borgen (doorlopende leerlijn), gaan we in de onderbouw(leerjaar 1 en 2) werken volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO) en werken we reeds in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) volgens een programma van toetsing afsluiting (PTA). In zowel het PTO als PTA staat beschreven hoeveel toetsen, welke toetsen, wanneer worden afgenomen, met welke weging. Dit laatste is belangrijk voor uiteindelijk het overgangscijfer/eindcijfer.

Het PTO met de bijbehorende informatie brief is te vinden onder de kop “onze school”. Klik hier om direct het PTO te bekijken.