De locatie Brandenberg maakt deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) die de volgende scholen voor VMBO, HAVO, VWO en praktijkonderwijs in Parkstad Limburg beheert:

  • Gymnasium van het Bernardinuscollege te Heerlen
  • Atheneum van het Bernardinuscollege te Heerlen
  • De school voor HAVO van het Bernardinuscollege te Heerlen
  • Charlemagne College te Kerkrade en Landgraaf
  • Herlecollege te Heerlen
  • De Katholieke school voor Praktijkonderwijs te Heerlen
  • De Openbare school voor Praktijkonderwijs te Heerlen
  • Sintermeertencollege te Heerlen

Met ingang van 1-8-2012 werken de beide Scholen voor Praktijkonderwijs, het Herlecollege (locatie Heldevierlaan) en de afdelingen VMBO van het Charlemagne College (locaties Brandenberg en Holz) intensief samen onder de naam Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL). Op de locatie Nieuwe Thermen start de stichting per 1-8-2016 een vernieuwend onderwijsaanbod voor vmbo-t/havo.

De missie van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg luidt als volgt:

SVO|PL biedt – met partners in de regio – op ondernemende wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van zeer goede voorzieningen. Om dat te realiseren borgen SVO|PL scholen al het goede dat reeds is ontwikkeld en staan ze in hun streven naar excellente resultaten open voor noodzakelijke innovaties, met name gericht op het leren in en voor de toekomst. Daarbij dragen zij zorg voor een context, die het beste uit leerlingen en medewerkers haalt en die hen stimuleert om hun talenten optimaal te benutten en verder te ontwikkelen.

Wij creëren veilige, gedurfde en uitdagende leeromgevingen, waarin leerlingen in almaar toenemende mate mede-eigenaar worden van het eigen leerproces. Wij laten ons in de wijze waarop we de leerling en elkaar ondersteunen, mede inspireren door het Franciscaanse gedachtegoed, met als kernwaarden uniciteit, zelfstandigheid en actieve dienstbaarheid, die wij beschouwen als ons moreel kompas.

Nadere gegevens:

College van Bestuur:
drs. J.H.M. Monsewije (voorzitter)
drs. R.K.M. Bonekamp (lid)

Voor bestuurlijke aangelegenheden kan contact worden opgenomen met het bestuursbureau van de onderwijsstichting.

Raad van Toezicht:
Mevrouw prof. dr. D.H.J.M. Dolmans
mr. drs. H.P.M. Nelissen
H.A.P. Schrijnemakers MBA (vice-voorzitter)
mr. G.J.H.M. Wagemans (voorzitter)                                                            mevrouw drs. A. Paulissen

Postadres bestuursbureau:
Akerstraat 85-87
6417 BK Heerlen
Telefoon: 045-5712597

Internet: www.svopl.nl
Email: info@svopl.nl

Direct naar