Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4.

De VMBO TL-PLUS brugklas

De TL staat voor theoretische leerweg. Leerlingen uit deze brugklas kiezen in principe niet voor een overstap naar de HAVO, maar dat kan uiteindelijk nog wel. Na het behalen van het diploma gaan deze leerlingen meestal naar het MBO. Alle leerlingen volgen in leerjaar 3 vier uur het beroepsgerichte vak, passend bij de gekozen sector. Aan het einde van leerjaar 3 hebben deze leerlingen de mogelijkheid om bij gebleken geschiktheid de keuze voor de theoretische of de gemengde leerweg te maken. Bij de theoretische leerweg krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een extra vak te volgen in leerjaar 4 (de +). Is dat een theoretisch vak, dan versterkt die keuze de overstap naar en de startmogelijkheden in HAVO 4.

Een voorwaarde is dan wel, dat het vakkenpakket aansluit op het gekozen profiel in HAVO 4. Is dat extra vak het beroepsgerichte vak (praktijkvak), dan vergemakkelijkt die keuze een overstap naar het MBO niveau 3 of 4.

De VMBO kader brugklas

De kaderberoepsgerichte leerweg betekent dat deze leerlingen in de bovenbouw meer praktijk krijgen. Ze krijgen onderwijs dat meer gericht is op praktische toepassingen en dat leerlingen laat werken in een beroepsgerichte setting. Deze leerlingen stromen door naar het MBO niveau 3 of (in mindere mate) niveau 4.

De VMBO basis brugklas

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg stromen bij het MBO op niveau 2 in en daarbij gaat het vooral om de zogenaamde assisterende beroepen. Deze leerlingen krijgen, net als de kader leerlingen, meer praktijk en werken in een beroepsgerichte setting.

De LWOO brugklas

Deze brugklas is op onze school gekoppeld aan de VMBO basis brugklas qua type onderwijs. De groepsgrootte bij dit type brugklas is bewust klein, zodat deze leerlingen de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.

De sportbrugklas

Locatie Brandenberg biedt de mogelijkheid voor alle leerlingen om in de onderbouw (leerjaar 1 en leerjaar 2) een sportbrugklas te volgen. Deze leerlingen volgen per week 2 uur sport extra en doen dan sporten die niet tijdens de reguliere LO lessen aan bod komen (bv. paardrijden, squashen, onderwaterhockey, etc.).

Bovenbouw VMBO

In de bovenbouw biedt locatie Brandenberg de volgende opleidingsmogelijkheden:

  • Theoretische leerweg profielen economie, zorg & welzijn en D&P (inclusief +)
  • Gemengde leerweg profielen economie, zorg & welzijn en D&P
  • Economie en Ondernemen
  • Zorg en Welzijn
  • Dienstverlening en producten (D&P)
Direct naar