Exameninfo

De periode van het schoolexamen eindigt op maandag 5 april.

In de periode daaraan voorafgaand worden de laatste toetsen afgenomen in een SE toetsperiode, die op donderdag 22 maart start. Dit zijn de laatste cijfers die meetellen voor het schoolexamen en voor iedereen dus DE kans om het SE cijfer bij te stellen.

Bijzonderheden SE

In de SE week hebben de examenkandidaten geen reguliere les van dinsdag 22 maart t/m woensdag 30 maart, maar is die periode gereserveerd voor toetsen en mondelinge examens.

 • Op maandag 4 april worden de cijfers SE (schoolexamen) vastgesteld in de examenvergadering en op dinsdag 5 april worden de cijfers van het SE opgestuurd naar de inspecteur van onderwijs.
 • Op woensdag 6 april reikt de mentor de definitieve SE lijst uit aan de examenkandidaten.

Het SE is dan afgerond en vanaf nu staat alles in het teken van het Centraal Examen.

Bijzonderheden CSPE

Op maandag 11 april wordt gestart met de praktijkexamens (CSPE) volgens het dagrooster.

 • Tot en met vrijdag 15 april staan de praktijkexamens (CSPE) gepland, inclusief eventuele herkansingen.
 • Maar lessen in de theorievakken gaan voor zover mogelijk volgens het dagrooster van 11 – 20 april door. Het is dus zeer belangrijk het dagrooster goed in de gaten te houden.

Computerexamens Basis week 16

 • De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg nemen deel aan de computerexamens in de algemene vakken en wel van maandag 18 april t/m woensdag 20 april (zie het examenrooster).
 • Op pagina 6 van de Examenkrant kunnen leerlingen hun eigen examentijden invullen.
 • Voor de overige leerlingen (Kader en TG) zijn deze drie dagen examentraining voor de Centrale Examens.

Voor kader en TG klassen gaan dan ook de lessen door in week 15 -16 van 11 – 20 april.

Op donderdag 21 april is de traditionele afsluiting in de vorm van de laatste schooldag en het galabal vindt plaats op vrijdag 22 april.

Week 17 en 18 (vanaf 23 april) is helemaal gereserveerd voor de meivakantie. De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg zijn vanaf deze periode vrij.

Na deze 2 weken vakantie begint het centraal eindexamen voor de theorievakken van Kader en TG.

Computerexamens Kader week 19, 20 en 21

 • Leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg nemen deel aan het computerexamen en wel van 9 mei t/m 27 mei.
 • Groot voordeel daarbij is dat niet meer alle leerlingen tegelijk in een grote zaal hun examen maken, maar dat dit steeds met je eigen klas(sen) in het computerlokaal COLC plaatsvindt (zie het rooster in de bijlage).
 • Het gepubliceerde rooster in de Examenkrant geldt dus niet voor onze leerlingen KBL.
 • Zij kunnen wel op pagina 6 van de Examenkrant hun examens invullen, zoals die in ons eigen rooster in de bijlage zijn vastgesteld.

Bijzonderheden Centraal Schriftelijk Examen TG

 • De deelname aan de landelijke Centrale Schriftelijke Examens (CSE) blijft dus dit jaar beperkt tot de leerlingen van de theoretische en gemengde leerweg.
 • De examens worden afgenomen in de aula.
 • Het eerste examen is Nederlands op 17 mei, het laatste examen is Biologie op 24 mei.
 • Let op alle begintijden en data uit de Examenkrant en bijgevoegd rooster.

Als examensecretaris wil ik toch op de mogelijkheid wijzen dat de meivakantie vooral benut dient te worden om de puntjes op de i te zetten en goed voorbereid deel te gaan nemen aan de examens voor de theorievakken.

 

Voor alle duidelijkheid nogmaals jullie aandacht voor drie belangrijke zaken:

 1. Het CE (centraal examen) telt voor 50% mee voor het bepalen van het examencijfer, even zwaar dus als het SE, waar je twee jaar aan hebt kunnen werken.
 2. Het gemiddelde van de cijfers voor het centraal examen moet minimaal 5,5 zijn. Ook al is de combinatie van SE en CE samen goed genoeg voor een diploma, als het CE gemiddeld minder dan 5,5 is, dan is de kandidaat afgewezen! Het CSPE telt ook één keer mee.
 3. Voor het vak Nederlands moet er voor het CE een 5,0 gehaald worden.
 4. CKV en LO met een voldoende moeten worden afgesloten om een diploma in ontvangst te kunnen nemen. CKV is in het derde leerjaar afgehandeld, maar LO wordt in het vierde leerjaar afgerond. Nog lang niet alle leerlingen hebben dit op dit moment al afgerond !!!
 5. Het eind cijfer van het beroepsgerichtevak telt twee keer mee in de slaag en zakregeling (niet voor het gemiddelde CE) voor Basis en Kader.
 6. Voor TG geldt dat het sectorwerkstuk en de maatschappelijke stage (leerjaar 3) met een voldoende moet afgerond zijn.
 7. De rekentoets is afgelegd.

Het is nu een goed moment voor mij om iedere leerling er op te wijzen dat afwezig zijn zonder geldige reden zwaarwegende gevolgen zal hebben en dat het zaak is zo goed mogelijk voorbereid en op tijd bij alle toetsen en de examens aanwezig te zijn (dus SE – CSPE – computerexamens – CSE).

Mede namens de directie en alle personeelsleden wens ik alle kandidaten heel veel succes bij de examens.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Dohmen

Examensecretaris

Direct naar