NIEUWS

Talentenshow 2018!

Donderdag 29 maart 2018 was alweer de 3e editie van onze jaarlijkse talentenshow! Dit jaar geheel in het thema Hawaii! Met voorafgaand aan de show een foodmarket met diverse in Lees meer

Kajak woensdag 9 mei

De inschrijving van de Kajakdag is geopend voor leerjaar 1, 2 en 3 om op woensdag 9 mei te gaan kajakken in de Ardennen. Dit gaan we doen op de Lees meer

MEDEDELING

Inzamelingsactie BK1A voor gezin uit Congo!

Klas BK1A heeft onder leiding van hun mentor (Dhr E. Brandt) een inzamelingsactie gehouden voor het goede doel! Aanleiding hiervoor was ... Lees meer

Afmelden/verlof aanvragen

Bij ziekte en verlof Bereikbaarheid Leerlingadministratie Het komt helaas vaak voor dat de telefoonlijnen bezet zijn en dat het moeilijk ... Lees meer
Aan het laden...

LOCATIE BRANDENBERG

“Dynamisch onderwijs in een moderne en prettige leer- en leefomgeving”

Locatie Brandenberg biedt alle leerwegen van het VMBO aan (TL+, kader en basis), inclusief LWOO. Onze leerlingen van de TL+ kunnen optimaal naar het mbo Èn de havo doorstromen. Voor de leerlingen van kader en basis wordt een goede basis gelegd voor een doorstroom naar het mbo.

Brandenberg steekt veel tijd en werk in de begeleiding van de leerlingen, van brugklassers tot examenkandidaten. Brandenberg realiseert een prettig leef- en werkklimaat en daar hoort respect bij; respect voor de school en de medewerkers, maar vooral ook respect voor elkaar. Ook leerlingen die extra hulp nodig hebben kunnen in veel gevallen die hulp op school krijgen.

Zo is er een goed dyslexiebeleid. Twee leerlingbegeleidsters werken intensief samen met het mentorenteam en het begeleidingsteam.Hierbij is ook een actieve rol weggelegd voor onze eigen schoolagent en de leerplichtambtenaar. Tevens bieden wij een goed functionerend verzuimregistratiesysteem en elke dag huiswerkbegeleiding voor TL+ en kader.

Op Brandenberg zijn de leerlingen succesvol zoals blijkt uit de examenresultaten. In de afgelopen 4 schooljaren had deze locatie gemiddeld 98,9 % geslaagden, het beste bewijs dat onze intensieve begeleiding het gewenste effect heeft .

Direct naar