NIEUWS

Mentoravond

31 oktober en 1 november vinden de eerste gesprekken plaats tussen leerling, ouders en mentor. Lees meer

PTA’s leerjaar 3 en 4.

De PTA's staan op de site. Zo ook het school-  en examenreglement. Te vinden onder Leerlingen -  exameninfo - PTA. Doe er je voordeel mee! Lees meer

MEDEDELING

Afmelden/verlof aanvragen

Bij ziekte en verlof Bereikbaarheid Leerlingadministratie Het komt helaas vaak voor dat de telefoonlijnen bezet zijn en dat het moeilijk ... Lees meer
Aan het laden...

LOCATIE BRANDENBERG

“Dynamisch onderwijs in een moderne en prettige leer- en leefomgeving”

Locatie Brandenberg biedt alle leerwegen van het VMBO aan (TL+, kader en basis), inclusief LWOO. Onze leerlingen van de TL+ kunnen optimaal naar het mbo Èn de havo doorstromen. Voor de leerlingen van kader en basis wordt een goede basis gelegd voor een doorstroom naar het mbo.

Brandenberg steekt veel tijd en werk in de begeleiding van de leerlingen, van brugklassers tot examenkandidaten. Brandenberg realiseert een prettig leef- en werkklimaat en daar hoort respect bij; respect voor de school en de medewerkers, maar vooral ook respect voor elkaar. Ook leerlingen die extra hulp nodig hebben kunnen in veel gevallen die hulp op school krijgen.

Zo is er een goed dyslexiebeleid. Twee leerlingbegeleidsters werken intensief samen met het mentorenteam en het begeleidingsteam.Hierbij is ook een actieve rol weggelegd voor onze eigen schoolagent en de leerplichtambtenaar. Tevens bieden wij een goed functionerend verzuimregistratiesysteem en elke dag huiswerkbegeleiding voor TL+ en kader.

Op Brandenberg zijn de leerlingen succesvol zoals blijkt uit de examenresultaten. In de afgelopen 4 schooljaren had deze locatie gemiddeld 98,9 % geslaagden, het beste bewijs dat onze intensieve begeleiding het gewenste effect heeft .

Direct naar