NIEUWS

Skikamp was weer een groot succes.

Voor de tweede keer kregen de 4e jaars leerlingen de kans om mee te gaan met het skikamp van BcPL . Afgelopen week hebben zij zich dan ook opperbest vermaakt Lees meer

Sfeerimpressie Kerstviering en Kerstmarkt.

Op de laatste dag hebben we traditioneel Kerstviering voor alle leerjaren. Dit jaar werd deze nog eens aangevuld met een Kerstmarkt, waarvan alle opbrengst naar UNICEF gaat. De foto's zijn Lees meer

MEDEDELING

Rekentoets leerjaar 4 van maandag 16 jan t/m donderdag 19 jan 2017

Zie “post voor thuis” voor verder informatie, onder andere de indeling van de klassen en de regels waaraan leerlingen zich dienen te houden.

POWERPOINT INFORMATIE AVOND PROFIELKEUZE

De PowerPoint presentaties van de informatie avond profielkeuze vindt u onder: leerlingen > loopbaanontwikkeling > leerjaar 2

 

Nieuw anti pestprotocol van kracht.

Sinds kort is er binnen de SVOPL een nieuw anti pestprotocol van kracht. Via de volgende link komt u op de juiste site binnen BCPL. http://www.bcpl.nl/pestprotocol/

LOCATIE BRANDENBERG

“Dynamisch onderwijs in een moderne en prettige leer- en leefomgeving”

Locatie Brandenberg biedt alle leerwegen van het VMBO aan (TL+, kader en basis), inclusief LWOO. Onze leerlingen van de TL+ kunnen optimaal naar het mbo Èn de havo doorstromen. Voor de leerlingen van kader en basis wordt een goede basis gelegd voor een doorstroom naar het mbo.

Brandenberg steekt veel tijd en werk in de begeleiding van de leerlingen, van brugklassers tot examenkandidaten. Brandenberg realiseert een prettig leef- en werkklimaat en daar hoort respect bij; respect voor de school en de medewerkers, maar vooral ook respect voor elkaar. Ook leerlingen die extra hulp nodig hebben kunnen in veel gevallen die hulp op school krijgen.

Zo is er een goed dyslexiebeleid. Twee leerlingbegeleidsters werken intensief samen met het mentorenteam en het begeleidingsteam.Hierbij is ook een actieve rol weggelegd voor onze eigen schoolagent en de leerplichtambtenaar. Tevens bieden wij een goed functionerend verzuimregistratiesysteem en elke dag huiswerkbegeleiding voor TL+ en kader.

Op Brandenberg zijn de leerlingen succesvol zoals blijkt uit de examenresultaten. In de afgelopen 4 schooljaren had deze locatie gemiddeld 98,9 % geslaagden, het beste bewijs dat onze intensieve begeleiding het gewenste effect heeft .

Open dagen BcPL / TcPL

Open dagen BcPL scholen

Holz 4-2-2017 (11:00-15:00 uur)
Info avond 2-2-2017 aanvang 19:00 uur

Brandenberg 28-1-2017
(info.avond/doedag 23-1-2017)

Herle 18-2-2017
(doedag 21-2-2017;
info.avonden: 19-1 & 25-1-2017)

PPL 18-2-2017  (open huis)

Techniekcollege 11-2-2017  (10:00-14:00 uur)

Meer informatie klik op de schoolnaam

Direct naar